fbpx

Dornova metoda

V tomto případě se nejedná o masáž v pravém smyslu, nýbrž o jemnou manuální techniku, pomocí které dochází k odstranění bolestí v oblasti zad, k nápravě blokád páteře, zmírnění nebo odstranění bolestí kloubů. To se děje srovnáním rozdílů v délce dolních končetin, navrácením vybočených nebo propadlých obratlů páteře, i do stran vybočených, nebo dovnitř vtlačené kostrče (např. následkem pádu z kola apod.). Dornova metoda pomáhá také zmírňovat následky skoliotického držení těla. Všechny techniky se dějí za aktivní spoluúčasti klienta.

Náprava probíhá pozvolným tlakem jednoho nebo několika prstů případně dlaně terapeuta, a to při aktivní spoluúčasti klienta (pozvolné opakované pohyby rukou nebo nohou). Klient se tak stává aktivním spolutvůrcem svého uzdravení. U některých technik Dornovy metody se využívá pro znásobení účinku baňkování. Vhodným doplňkem Dornovy metody je tzv. Breussova masáž, která pomáhá uvolnit a zrelaxovat páteř.

Výhodou této metody je také to, že kromě nápravy fyzických problémů dochází velmi často také k odstranění psychických bloků v mysli klienta. Dlouhodobá a pečlivá pozorování dornovsky zaměřených terapeutů potvrzují souvislosti mezi stavem páteře a kloubů na straně jedné a stavem orgánů a psychických stavů člověka na straně druhé. Tedy souvislostí, kterých si již více než dvě tisíciletí velmi pečlivě všímá i tradiční východní medicína.

O původu Dornovy metody

Jedná se o velmi mladou terapeutickou techniku, její základy položil v druhé polovině 20. století německý sedlák Dieter Dorn. Pro svou jednoduchost a téměř zázračně výsledky se metoda dnes těší velké oblibě nejen v Evropě, ale také v Africe.

Dornova metoda v ČR

Velkým propagátorem a učitelem této metody u nás je MgA. Zuzana Lehrmann-Prouzová, přímá žákyně Dietera Dorna, zakladatele metody. Ona spolu se svými žáky stále rozvíjí a obohacuje původní metodu o nové prvky.